Các vấn đề của BIOS năm 2000 và môi trường nạp trước

Tìm hiểu các vấn đề của BIOS năm 2000 và môi trường nạp trước

Các vấn đề của BIOS năm 2000

Tất cả các hệ thống đang sử dụng hiện nay tương ứng với ngày tháng thế kỷ 21, bất kể thông qua các nâng cấp BIOS hay thông qua các kết nối phần mềm hay phần cứng. Tuy nhiên, nếu bạn đang trở lại với những hệ thống lưu trữ xây dựng từ trước năm 1999, bạn có thề muốn kiểm tra chúng về sự tương thích năm 2000.

Môi trường nạp trước

Một vài hệ thống sử dụng môi trường nạp trước BIOS Phoenix, có một giao diện người dùng đồ họa cho phép người sử dụng truy cập BIOS Setup, chuẩn đoán mở rộng, ứng dụng sao lưu/hồi phục, hay một hồi phục hoàn toàn các nội dung hệ thống ban đầu (hồi phục sản phẩm đến những nội dung được xuất tại nhà máy). Tất cả những ứng dụng này (ngoại trừ BIOS Setup) được lưu trữ trong HPA (Host Protected Area), theo nghĩa đen một vùng ẩn của ổ cứng được đặt trước đây phần giới hạn báo cáo của ổ đĩa. số lượng và loại ứng dụng có khả năng truy cập thông qua môi trường nạp trước phụ thuộc vào tùy chọn nào mà OEM được chọn khi thiết kế hệ thống. 

BIOS Phoenix

Một môi trường nạp trước đồ họa thì hữu dụng chủ yếu cho hồi phục sản phẩm. Cho thí dụ, đa số OEM hệ thống lớn hơn có nhiều hơn chỉ cài đặt Windows trong hệ thống trước khi đem cung cấp. Sau khi cài đặt Windows, họ cài đặt tất cả gói dịch vụ và các cập nhật có sẵn tại thời điểm, cũng như tất cả trình điều khiển được cập nhật cho riêng hệ thống. Kế tiếp họ thêm các tùy biến, như là các hình nền đặc biệt hay tùy biến giao diện, thông tin liên lạc hỗ trợ, tài liệu hệ thống trực tuyến và các tiện ích đặt hàng được thiết kế để làm hệ thống dễ dàng sử dụng hơn. Cuối cùng, họ cài đặt những ứng dụng như là các đầu đọc DVD, các ứng dụng văn phòng hay phần mềm tăng năng suất khác và nhiều nữa.

Tùy biến OEM này thể hiện rất nhiều công việc mà nếu một người dùng sẽ phải làm điều này từ đầu, nên phần lớn nhà sản xuất thích bao gồm khả năng dễ dàng hồi phục hệ thống trở về các nội dung được cung cấp tại nhà máy, bao gồm hệ điều hành, các trình điều khiển, ứng dụng và cấu hình đặt hàng. Điều này được cung cấp ban đầu qua vài CD hay DVD, có thể bị mất hay hư hỏng bởi người dùng, chúng đôi khi có sự cố khi dùng và tốn tiền để sản xuất và gắn cùng với hệ thống. Bằng cách dùng một BIOS với một môi trường nạp trước, một OEM có thể có các nội dung các CD hồi phục trực tiếp trên ổ cứng và làm nó dễ dàng sử dụng qua bảng chọn nạp trước trong BIOS.

Ban đầu, điều này được thực hiện dùng phân vùng ẩn, tiếc là dễ bị hỏng hay bị ghi đè bởi phân vùng phần mềm hay các tiện ích khác. Trong nhiều hệ thống mới hơn, các nội dung của các đĩa được cài đặt trước vào HPA, dễ dàng sử dụng qua PARTIES (Protected Area Run Time Interface Extension Services), một tiêu chuẩn được hỗ trợ trên tất cả ổ đĩa ATA-4 hay mới hơn. HPA/PARTIES vận hành bằng cách dùng lệnh ATA SET MAX ADDRESS để cơ bản ổ đĩa xuất hiện đối với hệ thống như một ổ đĩa nhỏ hơn. Hầu hết nhà sản xuất dùng 3GB cuối của ổ đĩa cho HPA. Bất kỳ điều gì từ địa chỉ cực đại mới (phần giới hạn được báo cáo mới của ổ đĩa) đến phần giới hạn thực của ổ đĩa được xem như HPA và dễ dàng sử dụng chỉ dùng các lệnh PARTIES. 

HPA khá an toàn hơn phân vùng ẩn bởi vì bất kỳ dữ liệu qua giới hạn của ổ đĩa đơn thuần không được nhìn thấy bởi bất kỳ ứng dụng thông thường nào, hay thậm chí tiện ích phân vùng như là Partition Magic hay Partition Commander. Điều này làm nó khá an toàn và miễn khỏi hư hỏng. Cũng vậy, nếu bạn muốn tháo gỡ HPA, có một cách để thiết lập lại địa chỉ cực đại, như vậy để lộ ra HPA. Kế tiếp bạn cho chạy tiện ích như Partition Magic hay Partition Commander để định lại kích cỡ phân vùng chính bao gồm không gian dư mà trước kia bị ẩn và không thể dùng được. Hậu quả duy nhất là bạn sẽ mất quyền truy cập vào sự hồi phục sản phẩm, chuẩn đoán, vào các ứng dụng sao lưu được OEM nạp trước. Đối với một số người, điều này có thể là ước muốn bởi vì những hồi phục sản phẩm tương lai vẫn được thực hiện qua các đĩa hồi phục (thường không đi với hệ thống nữa, nhưng vẫn có sẵn riêng biệt hoặc cho miễn phí hay với giá tối thiểu), và chuẩn đoán phần cứng thực vẫn có thể được chạy thông qua các đĩa ổ mềm hay quang có khả năng khởi động. Cùng vậy, nếu bạn thay ổ cứng, bạn tạm thời không giấu HPA trên ổ cứng đầu, cho phép nó được sao chép qua ổ cứng mới. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các đĩa hồi phục OEM để cài đặt HPA trên ổ cứng mới.

Hầu hết hệ thống mới dùng Phoenix BIOS đi với phần mềm hồi phục và chuẩn đoán trong HPA bởi vì đây là thành phần của nhân Phoenix BIOS mới hơn được số lượng lớn hệ thống OEM máy để bàn và máy xách tay xây dựng năm 2003 hay sau này.

Mở hộp Vivo Y15
About Us

Laptop

Trang thông tin và trao đổi kiến thức công nghệ hiện đại. Các thông tin công nghệ được cập nhật và truyền tải đến đọc giả một cách nhanh chóng.