Thiết đặt một ngân sách gia đình hiệu quả

Nếu nhắc đến việc quản lý ngân sách chúng ta thường nghĩ đó là công việc của nhà nước hay một tập thể doanh nghiệp nào đó. Nhưng chính mỗi gia đình cũng cần quản lý ngân sách riêng của mình. Việc làm này đảm bảo cho sự phát triển bền vững của mỗi gia đình. Đây cũng là cơ sở quan trọng trong việc phát triển của đất nước. 

Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc thiết đặt một ngân sách gia đình hiệu quả chưa? 

Phần mềm tài chính cá nhân

Hầu hết các máy tính mới đi kèm tối thiểu một chương trình tài chính cá nhân được cài đặt. Chương trình này có thể là Microsoft Money, hoặc có thể là một biến thể nào đó của Quicken, cả hai chương trình hoạt động tương tự, nhưng đối với mục đích của cuốn sách này, chúng ta sẽ đề cập đến chương trình Money bởi vì nó được kết nhập hoàn toàn vào chương trình Microsoft Works Suites.

Microsoft Money là một chương trình tài chính cá nhân có đầy đủ tính năng. Bạn có thể sử dụng nó để quản lý các tài khoản ngân hàng của bạn, theo dõi vốn đầu tư, thanh toán hóa đơn, và hoạch định ngân sách của bạn. Bạn có thể khởi động Money tữ menu start của Windows hay Works Task Launcher.

Thiết đặt một ngân sách gia đình hiệu quả

Tạo một ngân sách mới

Cách dễ dàng để hoạch định ngân sách của bạn và theo dõi tiến độ của bạn là sử dụng Budget Planner cài đặt sẩn của Money. Nó dễ sử dụng, tất cả những gì bạn phải thực hiện là thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình – và cứ áp dụng theo ngân sách mà bạn tạo.

Để khởi động Budget Planner của Money, hãy mở menu Planner xổ xuống của Money và chọn Budget Planner. Khi trang Budget Planner chính xuất hiện, hãy nhấp Create a Budget Link.

Bây giờ Budget Planner hướng dẫn bạn theo từng bước qua chín màn hình thông tin. Mỗi màn hình trong Budget Planner tập trung vào một tác vụ lập ngân sách cụ thể, cùng với tất cả màn hình để hoàn tất ngân sách của bạn.

Nhập thu nhập của bạn

Sử dụng màn hình Enter Your Income để trả lời câu hỏi “Where does your income come from?”

Trên màn hình này, bạn nhập tất cả tiền gởi đã được lập thời biểu của bạn, theo hạng mục. Bạn thêm các hạng mục thu nhập mới bằng cách nhấp nút Add và thực hiện theo các hướng dẫn từng bước trên màn hình. Bạn có thể xem một đồ thị về thu nhập của bạn bằng cách nhấp nút View Income.

Chi phí

Sử dụng màn hình Enter Your Expenses để trả lời câu hỏi “How do you spend your money?”

Trên màn hình này, bạn nhập tất cả chi phí được lập thời biểu của bạn, theo hạng mục. Để thêm một giao dịch mới được lập thời biểu, hãy nhấp đôi hạng mục chi phí và tạo một mục nhập mới trong hộp thoại Edit. Bạn có thể xem một đồ thị về thu nhập của bạn bằng cách nhấp nút View Spending.

Mục đích của tiền tiết kiệm

Sử dụng màn hình Savings Goals để trả lời câu hỏi “What do you want to put into long-term savings?”

Đối với hầu hết nhiều người, đây là một màn hình đơn giản. Bạn có thể chọn Spend All Excess Income hay Save Some, or All Excess Income Towards Goals. Nếu bạn chọn tuy chọn thứ hai, bạn có thể nhập các mục đích cụ thể của tiền tiết kiệm.

Tổng quan về ngân sách (Budget Overview)

Màn hình này chỉ thực hiện những gì nó nói: Nó cung cấp một tổng quan hình ảnh về thu nhập, chi phí và mục đích của tiền tiết kiệm.

Xem lại tình trạng ngân sách hiện tại của bạn

Màn hình mà cho phép bạn xem lại cách bạn so sánh thu nhập và chi tiêu thực sự của bạn với ngân sách của bạn. Bạn có thể chọn xem tình trạng của ngân sách của bạn cho tháng hiện tại; năm hiện tại hay một bản báo cáo cho các tuần lễ, tháng, và năm sau này. Thông tin này được hiển thị trong một table nhằm so sánh ngân sách và chi phí thực sự của bạn với các số được lập ngân sách; sự khác nhau giữa số liệu thực sự và ngân sách cũng được hiển thị.

Các báo cáo ngân sách

Có sẵn hai loại báo cáo từ màn hình Budget Planner. Cả hai có thể được truy cập bằng cách chọn View Reports trên thanh Commoa Tasks ở phía bên cạnh:

  • How I’m Doing on My Budget – Hiển thị một bản liệt kê chi tiết theo từng dòng về ngân sách thực sự và ngăn sách dự kiến của bạn.
  • This Year’s Budget – Hiển thị chi tiết theo từng dòng, theo từng năm về ngân sách năm hiện tại của bạn.

Những báo cáo khác trong Money có thể giúp bạn theo dõi cách bạn kiếm tiền và tiêu tiền. Mở menu Reports, và chọn Reports Gallery bạn sẽ thấy danh sách các báo cáo. Bạn có thể tạo các báo cáo nêu chi tiết các thói quen chi tiêu của bạn, giá trị thực (What I Have), các hóa đơn và tiền nợ (What I Owe), vốn đầu tư và các loại thuế. Bạn cũng có thể tạo các báo cáo tùy ý riêng của bạn và truy cập chúng khi cần thiết.

Cập nhật ngân sách

Để cập nhật ngân sách của bạn vào bất cứ lúc nào, hãy mở Budget Planner và chọn Edit Budget từ thanh Common Tasks nằm ở cạnh bên.

Hãy thực hiện nó để quản lý ngân sách của gia đình tốt nhất nhé!

Mở hộp Vivo Y15
About Us

Laptop

Trang thông tin và trao đổi kiến thức công nghệ hiện đại. Các thông tin công nghệ được cập nhật và truyền tải đến đọc giả một cách nhanh chóng.